Hem

VårHälsa i Kristianstad

Friskvård och stresshantering - med naturen som grund och inspiration.

Ta kontakt här!

Lördagen den 4 maj genomfördes den 5:e upplagan av Utloppet! I år var första året som vi inte hade vädrets makter med oss... trots det kom över 130 personer till start och bidrog med 8.000 kr till Diabetesfonden och deras viktiga arbete och forskning.

Tack till alla som kom, och tack till alla som bidrog som sponsorer och funktionärer!

Om VårHälsa

VårHälsa arbetar med friskvård och  stresshantering. Fokus ligger på helhet och friskfaktorer.

Hälsa inkluderar många delar - fysiska, psykiska och sociala. Alla spelar roll och är lika viktiga för vår upplevda hälsa.

Vi har ett ansvar för vår egen hälsa och att göra vad vi kan för att må så bra som möjligt och minska riskerna för fysisk och psykisk ohälsa.

Frisk människa

VårHälsa erbjuder en rad aktiviteter inriktade mot privatpersoner, enskilt eller i grupp.

Kom ihåg att det går att använda ev. friskvårdsbidrag!

Frisk arbetsplats

VårHälsa erbjuder aktiviteter och program som omfattar såväl stresshantering som friskvård anpassade för individer, grupper, eller företag.

Frisk vård

VårHälsa kompletterar andra aktörer inom friskvård/företagshälsovård med bitar som t.ex. utomhusaktviteter, flexibla upplägg.

VårHälsa i Kristianstad, Besöksadress: Lingenäsvägen 21 Kristianstad, Postadress: Brunnsvägen 24, 291 43 Kristianstad

boel.axelsson@varhalsa.com, 0733 - 92 52 21

Org.nr: SE640526198001

Bankgiro: 229-6101, Swish: 1230540088