Fakta

Stress

Stress är idag den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige.

Att minska andelen anmälda arbetssjukdomar som är stressrelaterade är en av samhällets största utmaningar – och vi kan alla vara en del av lösningen och förebygga att ohälsa uppstår i våra liv och på våra arbetsplatser. VårHälsa vänder sig till privatpersoner, arbetsplatser och andra aktörer inom sjukvård och friskvård med erbjudanden på verktyg och åtgärder som är såväl förebyggande som behandlande.


Vad är stress?

Stress är en naturlig fysisk reaktion som styrs från vår hjärna och från vårt nervsystem och som är nödvändig för vår överlevnad. När vi utsätts för stress sätter vår kropp sig i högsta beredskap. Nivåerna av stresshormoner skjuter i höjden, pulsen och blodtrycket höjs och vi blir helt enkelt stridsberedda.


Är stress farligt?

Våra reaktioner på stress är exakt likadana idag som i människohistoriens begynnelse. Skillnaden är att då bestod stressen av en akut fara eller hot, det gällde att fly eller kämpa, och efter detta följde naturligt vila och återhämtning.

Idag är stressen ofta psykisk eller psykosocial och när den blir långvarig och utan möjlighet till återhämtning kan stressen ge svåra negativa effekter.


Vilka är de vanligaste stressrelaterade symtomen?

Det man i första hand bör vara uppmärksam på är långvariga sömnproblem, återkommande huvudvärk och/eller magont, en oförklarlig trötthet, irritation och allmän nedstämdhet. Ju tidigare åtgärder sätts in, desto bättre är det. Allra bäst är så klart att arbeta förebyggande kring detta.

Om symtomen inte tas på allvar och åtgärder sätts in i tid kan stressen utvecklas till ett så kallat utmattningssyndrom. Vägen tillbaks från detta kan bli lång och svår.


Vad blir man stressad av?

Vad man blir stressad av (s.k. stressorer) är mycket individuellt. Man skiljer även på fysisk stress, psykisk stress och social stress. Vanliga gemensamma nämnare är bland annat: alltför slimmade organisationer, för stor arbetsbelastning, otydliga krav, känsla av otillräcklighet och underförstådda krav på att vara tillgänglig dygnet runt, få ihop livspusslet, oro för sin ekonomi, sociala medier, oro för framtiden.


Sjukskrivningarna i Sverige ökar dramatiskt och den vanligaste diagnosen idag är ”akut stressreaktion”. Från 2013 till 2015 ökade andelen sjukskrivna för just ”akut stressreaktion” med ofattbara 73%. *

Arbetsmiljöverket har insett allvaret kring problematiken kring stress och agerat. Nu finns nya arbetsmiljöregler mot ohälsa  som trädde i kraft 2016-03-31 för att tvinga fram åtgärder på våra arbetsplatser. **

Det är hög tid för oss alla att ta stress på allvar.


(Källor: * Försäkringskassan 2015, ** AMV, Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4)


VårHälsa i Kristianstad, Besöksadress: Lingenäsvägen 21 Kristianstad, Postadress: Brunnsvägen 24, 291 43 Kristianstad

boel.axelsson@varhalsa.com, 0733 - 92 52 21

Org.nr: SE640526198001

Bankgiro: 229-6101, Swish: 1230540088